Kontakt


Pisemnie na adres:

REXO Radosław Gałuszka
ul. Gen. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała
(z dopiskiem Maribella.pl)

NIP: 937-25-68-612


Za pomocą poczty elektronicznej:

bok@rexo.com.pl


 Telefon do biura obsługi klienta od poniedziałku do piątku 8:30 – 14:30:

+48 33 482-43-36