Kontakt


    1. Pisemnie na adres:
      REXO RADOSŁAW GAŁUSZKA, ul. Towarowa 26/50, 43-300 Bielsko-Biała

    1. Za pomocą poczty elektronicznej:
      bok@rexo.com.pl